BLOG

“ไม้” คือวัสดุตกแต่งบ้านยอดนิยมตลอดกาล โดยเฉพาะสำหรับคนไทย เพราะเราผูกพันกับไม้และอยู่บ้านไม้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร หากด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิตและอิทธิพลจากประเทศตะวันตกทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนหน้าตาบ้านเรือนของเราให้เข้ากับยุคสมัย บ้านรูปทรงเรียบๆ ดูโมเดิร์นจึงเข้ามาแทนที่บ้านไทย กลายเป็น บ้านไม้สไตล์โมเดิร์น

Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก